Doporučuji

Zajímavé odkazy

Církev adventistů sedmého dne Praha - Žižkov.

www.casd-zizkov.cz

Velký spor věků, kniha zdarma - církev, politika a budoucnost světa.

www.velkyspor.cz

Ellen Whiteová žila v letech 1827 -1915.

www.ellenwhiteova.cz